Prince of Presia New Game

Ubisoft მზადაა გამოუშვას Prince of Persia ახალი გაგრძელება

Ubisoft-მა გადაწყვიტა გამოუშვას Prince of Persia ახალი გაგრძელება

Ubisoft-ის სტუდის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა რომ Prince of Persia ახალი დამატება გამოვა Assassin’s Creed-ის რელიზის შემდეგ, სტუდის დირექტორი საუბრობს Prince of Persia სამომავლო გეგმებზე,

Princes of Persia
Game News

კომპანია Ubisoft-ის დირექტორის თქმით “თამაშზე მუშაობა ამჟამადაც მიმდინარეობს და ჩვენ არ ვაპირებთ დავასრულოთ Prince of Persia ან სხვა თამაშების ისტორია, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ყოველდღიურად ყველა იმ თამაშზე რომელ თამაშსაც ყავს საკმაოდ ბევრი ფანი, სამომავლოდ გპირდებით რომ Prince of Persia იქნება საკმაოდ მაღალხარისხიანი”