საიტის წესები

Game News – წესები

ვინაიდან ეს არ არის ფორუმი და მომხმარებელს არ შეუძლია შემოვიდეს საიტის სისტემაში და გამოიყენოს საიტის სრული ფუნქციები დავწერ მხოლოდ პოსტის წესებს…

1: მომხმარებელს ეკრძალება საიტზე გინება!
2: მომხმარებელს ეკრძალება სხვა საიტის რეკლამა!
3: მომხმარებელს ეკრძალება სტატიაში მოხსენებული კომპანის შეურაწყოფა!
4: მომხმარებელს ეკრძალება სიტყვა სიტყვით წერა, კომენტარში დაიწეროს მთლიანი ტექსტი რასაც ფიქრობთ!
5: მომხმარებელს ეკრძალება (დახმარების) სპამის მოქმედება!

კოპირება და სტატი

მკაცრად არის აკრძალული საიტზე განთავსებული სტატის დაკოპირება და სხვა საიტზე გადატანა, დაშვებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სტატის ბოლოს დაწერეთ წყაროს! ანუ www.Battle.ge-ის !

Game News – Administrator

Game News-ის ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას რათა შეცვალოს წესები და განახლოს წესები ნებისმერ დროს!