OverWolf – გიმერების Message – Voice Network

OverWolf  – ბეტა ვერსია უკვე ინტერნეტ სივრცეში ყველასთვის ხელმისაწდომია…

როგორც იქნა გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში ახალი პროგრამა რომელიც გეიმერებს მისცემს საშვალებას იკონტაქტონ სხვა და სხვა სოციალური ქსელში თამაშის დროს,

StarCraft II

მაგალითად თუ თქვენ თამაშობთ Starcraft II და ვერ ახეხებთ თამაშის დროს ჩაკეცვას OverWolf მოგცემთ საშვალებას მიწეროთ თქვენს მეგობრებს თამაშივე, და თქვენ არ მოგიწევთ თამაშის დახურვა..

World of Warcraft

 

OverWolf-ს ასევე გააჩნია რამოდენიმე ფუნქცია რომლებიც დაგეხმარებთ სხვა და სხვა თამაშებში, მაგალითად League of Legends-ში გაჩვენებთ სხვა და სხვა Cooldown-ებს ასევე გაჩვენებთ ბუნაბაში მყოფ NPC-ების <respawn> და ასე შემდეგ…

 

პოპულარული კითხვა

 

რამდენად დაცულია OverWolf?
OverWolf არ უკავშირდება სხვა და სხვა სოციალურ ქსელებს ეს ხდება უბრალოდ APP მეშველობით რაც თვითონ პროგრამა ითხოვს სხვა და სხვა აპლეკაციებს,

ოფიციალური გვერდი OverWolf