Twtich

E3 Live Stream 2014 – უყურეთ პირდაპირ ეთერში E3 გახსნას

E3 Live Stream 2014 – უყურეთ პირდაპირ ეთერში E3 გახსნას

E3 Live Stream 2014, ყოველწლიურად E3 წარმოგვიდგენს ახალ თამაშებს სხვა და სხვა კომპანიების რელიზები და სამომავლო გეგმები, დარჩით და უყურეთ პირდაპირ ეთერში E3 გახსნას…

დაწყებისთანავე ჩვენ მოგაწვდით ყველაფერს ქართულად!

Watch live video from Twitch on www.twitch.tv