Watch Dogs

გამოქვეყნდა Watch Dogs გაშვების თრეილერი

გამოქვეყნდა Watch Dogs გაშვების თრეილერი

უკვე ყველასთვის კარგად ცნობილი თამაშის რეალიზი შემდეგ კვირას შედგება, რამოდენიმე საათის წინ Ubisoft-მა გაავრცელა Watch Dogs გაშვების ოფიციალურ თრეილერი,

Watch Dogs
Watch Dogs upcoming

თამაში ოფიციალურად ინტერნეტ სივრცეში 1 კვირაში გამოჩნდება, თამაშის რეალიზი შედგება შემდეგ კვირას 27 მაის, Ubisoft ავრცელებს უკვე ოფიციალურ გაშვების თრეილერს შეგახსენებთ რომ ოფიციალურად თამაშის გამოსვლა შედგება 27 მაის, თამაში ერთდროულად გამოვა XBox, Playstation, XBox 360-ზე და PC-ზე…

Watch Dogs გაშვების თრეილერი

 

http://www.youtube.com/watch?v=e_q-s3QdmU8