The Witcher 3

გამოქვეყნდა 35 წუთიანი ვიდეო თამაშ The Witcher 3 Wild Hunt-ის

ჯგუფი CD Projekt-მა გამოაქვეყნა 35 წუთიანი ვიდეო გეიმპლეი თამაშ The Witcher 3 Wild Hunt-ის

გამოქვეყნდა ნანატრი ვიდეო რომელსაც დეველოპერები რამოდენიმე კვირა პირდებოდნენ მომხმარებელს, ჯგუფმა CD Projekt-მა გაავრცელა რამოდენიმე წუთის წინ თამაშ The Witcher 3 Wild Hunt-ის ახალი გეიმფლეი ვიდეო

35 Wutiani gameplay

The Witcher 3 Wild Hunt-ის გამოსვლა დაგეგმილია 2015 წლის 24 თებერვალს, თამაში გამოვა PC, PlayStation 4, და XBox One-ზე