Watch Dogs

Watch Dogs პირველ კვირას 4 მილიონი გაიყიდა

Ubisoft-მა Watch Dogs-ის გასაღები 4 მილიონი გაყიდა პირველივე კვირას.

კომპანია Ubisoft-მა პირველივე კვირას 4 მილიონი ეგზემპლარი გაყიდა, Ubisoft განცხადებით ეს საუკეთესო მაჩვენებელია ამჟამად…

Watch Dogs

კომპანია Ubisoft-ი კვლავ გააგრძელებს თამაშზე მუშაობას და სამომავლოდ მომხმარებელს პირდება რომ თამაში მიღებს ყოველთვიურ განახლებას, თამაში ამჟამად გაშვებულია სრული დატვირთვით!