Warcraft ფილმის ცრუ ინფორმაცია, და რეალური ახალი დეტალები

Warcraft-ის ფილმის ახალი რეალური დეტალები

საქართველოს რამოდენიმე არაოფიციალური საიტი ავრცელებს ინფორმაციას რომ ,ვითომ Warcraft-ის ფილმის გადაღება დასრულდა, ეს ინფორმაცია არ შესაბამება სიმართლეს,  ჯერ კიდევ მიმდინარეობს ფილმის გადაღება და ფილმი მზადების პროცეშია, Legendary Pictures სტუდია დაპირდა Warcraft-ის მოყვარულებს რომ ფილმის დასრულების შემდეგ გაავრცელებს დეტალებს

Warcraft Movies

კომპანია Blizzard ყოველ კვირას ცდილობს რომ გაავრცელოს სხვა და სხვა საინტერესო ინფორმაცია, რაც შეეხება Warcraft-ის ფილმის გადაღებას ის ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და გადაღება გრძელდება, სტუდია Legendary Pictures თავის Twitter-ის ოფიციალურ გვერძე აუცილებლად გაავრცელებს ინფორმაციას Warcraft-ის ფილმის დასრულების შესახებ, ეს ინფორმაცია დაადასტურა არაოფიციალურმა საიტმა, MMO-Champion-მა, თავის ფორუმის გვერძე