პროექტი Birdly, ადამიანები ამ ტექნოლოგით შეძლებენ ვირტუალურად ფრენას ...