გავრცელდა Battlefield 4 პირველი Dragon’s Teeth Screenshot

რამოდენიმე წუთს წინ გავრცელდა პირველი Dragon’s Teeth Screenshot…

DICE გაავრცელა პირველ Screenshot Battlefield 4 Dragon’s Teeth, DICE შემოგვთავაზებს პირველ GamePlay კადრებს შემდეგ კვირას.

Battlefield 4