Tag: თვის

Twtich

ივნისის Top 20 თამაში Twitch-დან

სტატისტიკას Twitch ადგენს მხოლოდ ვიზიტორებით და მაყურებლებით, Twitch-მა გამოაქვეყნა ივნისის Top 20 თამაში, რომელიც წარმოდგენილია თვის ახალი და ძველი თამაშები

სრულად ნახვა …